Nie, opłata za wybrane członkostwo będzie odjęta w postaci kwoty ryczałtowej.

Dla pełnych cen proszę sprawdź stronę płatności z twoim wybranym pakietem.