Aby zmienić swój adres email, kliknić na "Ustawienia" po lewej stronie, pod twoim zdjęciem/ikoną profilową.

Wprowadź nowy adres email, hasło i kliknij "Zapisz".