Jeśli chcesz deaktywować swoje konto, możesz to zrobić poprzez zalogowanie się do swojego profilu i postępowanie zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Kliknij na "Ustawienia" w liście menu po lewej stroniej poniżej zdjęcia profilowego.
  2. Na dole strony zobaczysz
  3. "Deaktywuj Profil". Kliknij i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Pamiętaj, że deaktywacja konta nie oznacza trwałego usunięcia konta. Zalogowanie do profilu dokona reaktywacji profilu. Nie wyłącza to również automatycznej odnowy (płatnego) członkostwa premium!