Aby zmienić informacje profilowe, kliknij zdjęcie/ikonę profilową w menu po lewej stronie.

Na twoim profilu jest kilka różnych sekcji, które możesz zmienić. Zaktualizuj informacje i kliknij niebieski przycisk "Zapisz".